สถานี I GATE HS6YHE

โดย: HS6YHE [IP: 171.100.134.xxx]
เมื่อ: 2022-01-10 16:35:23
สถานี I GATE แห่งที่2 ของ อ.หล่มสักได้กำเนิดขึ้นแล้วเพื่อให้เพื่อนสมาชิกที่เดินทางผ่านมาระแวกใกล้เคียงได้ใช้บริการ https://aprs.fi/#!addr=OK06PS46AA
#1 โดย: HS6YHE [IP: 171.100.134.xxx]
เมื่อ: 2022-01-10 16:37:50
https://aprs.fi/#!addr=OK06PS46AA
#2 โดย: HS6YHE [IP: 171.100.116.xxx]
เมื่อ: 2022-01-11 22:14:15
HS6YHE-6 IGATE อ.หล่มสัก
#3 โดย: HS6YHE [IP: 171.100.154.xxx]
เมื่อ: 2022-04-17 13:55:35
ปัจจุบัน igate เป็น hs6yhe-1
#4 โดย: HS6YHE [IP: 182.232.238.xxx]
เมื่อ: 2022-05-25 23:27:22
และhs6yhe-2เป็นสถาน Digipeater

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 43,039