สายด่วน


สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
            
แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191
            
แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199
            
ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
            
สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
            
ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192
            
กองปราบปราม โทร. 1195
            
อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร. 1196
            
สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ โทร. 1199
            
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โทร. 02-241-2051
            
กรมควบคุมมลพิษ โทร. 1650
            
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 02-298-2387, 086-130-2386
            
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784
สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัย
            
ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย โทร. 1300
            
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
            
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554
            
ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทร. 1555
            
ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646
            
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669
            
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192
สายด่วนบริการทางการแพทย์
            
สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร. 1165
            
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330
            
ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 1367
            
สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 1556
            
สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร. 02-251-0385, 02-251-0582, 02-252-6913
            
สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 1666
            
สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1667
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
            
การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130
            
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129
            
การประปานครหลวง โทร. 1125
            
การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662
            
ชลประทานบริการประชาชน โทร. 1460
สายด่วนติดต่อหน่วยงานราชการ
            
ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
            
วุฒิสภา โทร. 1102
            
กรมศุลกากร โทร. 1164
            
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 1166
            
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร. 1171
            
ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
            
สายด่วนประกันภัย โทร. 1186
            
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 1362
            
สายด่วนศาลปกครอง โทร. 1355
            
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โทร. 02-547-1806
            
กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385
            
สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506
            
กรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์ โทร. 1548
            
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567
            
กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579
            
กระทรวงพลังงาน โทร. 02-129-3344
            
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน โทร. 02-140-7000
            
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672
            
ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา โทร. 1676
            
กรมการจัดหางาน โทร. 1694
            
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง โทร. 1689
            
กรมสรรพสามิต โทร. 1713
            
กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 1765
สายด่วนติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน
            
ธนาคารออมสิน โทร. 1115, 02-299-8000
            
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 1357, 02-265-3000
            
ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333, 02-645-5555
            
ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551
            
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
            
ธนาคารทหารไทย โทร. 1558
            
ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 1588 
            
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร. 1595
            
ธนาคารธนชาต โทร. 1770
            
ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888
            
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 02-626-7777
            
ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777
            
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02-645-9000
            
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555
สายด่วนสอบถามข้อมูลการขนส่ง
            
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
            
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร. 1197
            
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348
            
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
            
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) โทร. 1543
            
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543
            
กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
            
ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
            
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
            
บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126
            
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318
            
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย โทร. 02-545-3321
            
สำรองที่นั่ง การบินไทย โทร. 02-288-7000 (สำนักงานสีลม), 02-356-1111(สำนักงานหลานหลวง-ในประเทศ), 02-545-3691 (สำนักงานวิภาวดีฯ-ต่างประเทศ)
            
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771
            
สหกรณ์แท็กซี่สยาม  โทร. 1661
            
TAXI-RADIO โทร. 1681
            
แอร์พอร์ต ลิงค์ โทร. 02-131-5700 ต่อ 1301
            
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 02-132-1888 
            
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 02-269-3191, 02-269-3199
            
แผนกสื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 02-269-3481, 02-269-3484
            
กรมการบินพลเรือน โทร. 02-286-0506, 02-286-0594
            
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02-621-8701
            
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน) โทร. 02-624-5200
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม
            
TOT โทร. 1100
            
AIS โทร. 1175
            
TRUE โทร. 1331
            
DTAC โทร. 1678
สายด่วนบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์
            
บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ BUG โทร. 1113
            
บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์  TOT โทร. 1133
            
บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง  โทร. 1188
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ
            
สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทร. 02-577-5100
            
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. 1545
            
สถานีวิทยุ จส.100 โทร. *1808 (ฟรี) หรือ 1137 (มีค่าบริการ)
            
สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร. 1644
            
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โทร. 1677
            
สมาคมเสริมสร้างครอบครัว โทร. 1761
            
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร. 1192
            
ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359
Visitors: 43,037