สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค

สถานที่ เบอร์ตรง เบอร์ภายใน โทรสาร
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ(ทภ) 8104,491 02 272 6938
สำนักอำนายการสายงานบริหารคลื่นความถี่ภูมิภาค (อภ) 761,4005
สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ) 02 271 3518
สำนักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ (ผภ) 02 279 0721 661,4210 02 272 6981
สำนักบริหารข้อมูลกลาง (บภ) 4312 02 271 3516
สำนักงาน กสทช. นนทบุรี 02 573 6241 4539 02 573 6242
สำนักงาน กสทช. จันทบุรี 03 938 9438 4546 03 938 9437
สำนักงาน กสทช. อุบลราชธานี 04 528 1706-8 4661 04 531 4024
สำนักงาน กสทช. ขอนแก่น 04 320 2601-4 4679 04 320 2600
สำนักงาน กสทช. นครราชสีมา 04 496 9568-9 4644 044 969 568 ต่อ 444
สำนักงาน กสทช. อุดรธานี 04 222 3657 4709 04 224 2047
สำนักงาน กสทช. ลำปาง 05 431 3920-2 4733 05 431 3923
สำนักงาน กสทช. เชียงใหม่ 05 380 5904-5 4804 05 327 4670
สำนักงาน กสทช. พิษณุโลก 05 524 5151-2 4822 05 524 5150
สำนักงาน กสทช. สงขลา 07 425 1901-4 4903 07 425 1-91
สำนักงาน กสทช. ภูเก็ต 07 632 1961-3 4932 07 632 1522
สำนักงาน กสทช. นครศรีธรรมราช 07 576 4190-1 4953 07 576 4190
สำนักงาน กสทช. ระนอง 07 782 1444 4958 07 782 1444
สำนักงาน กสทช. ชุมพร 07 759 8597-8 4978 07 759 8597-8ต่อ108
Visitors: 43,037