โค๊ดคิว

 

 

 

(ตัวอย่างการอ่าน QRA = คิว อาร์ เอ)

QRA      สถานีของท่านชื่ออะไร

QRB      ท่านอยู่ห่างจากสถานีข้าพเจ้าเท่าใด 

QRC      ท่านชำระค่าธรรมเนียมกับใคร 

QRD      ท่านกำลังจะไปที่ใด และมาจากที่ใด 

QRE      ท่านมาถึงที่....หรือ เลยไปจากที่..... 

QRF      ท่านกำลังจะกลับไปที่..... 

QRG      กรุณาบอกความถี่ที่แน่นอนของข้าพเจ้า 

QRH      ความถี่ของข้าพเจ้าเปลี่ยนไปหรือไม่ 

QRI      น้ำเสียงของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร 

QRJ      ท่านจองวิทยุโทรศัพท์กี่ครั้ง 

QRK      ขอทราบความชัดเจนของข้าพเจ้า (1 – 5)

QRL      ท่านกำลังยุ่งหรือ 

QRM      ท่านกำลังถูกสัญญาณรบกวนหรือ 

QRN      ท่านมีปัญหาจากคลื่นรบกวนหรือ 

QRO      ต้องการให้ข้าพเจ้าเพิ่มกำลังส่งหรือ 

QRP      ต้องการให้ข้าพเจ้าลดกำลังส่งหรือ 

QRQ      ต้องการให้ข้าพเจ้าส่งเร็วขึ้นหรือไม่ 

QRR      ท่านพร้อมที่จะทำงานอัตโนมัติหรือไม่ 

QRS      ต้องการให้ข้าพเจ้าส่งช้าลงหรือไม่ 

QRT      ข้าพเจ้าจะหยุดส่งความถี่ได้หรือไม่ 

QRU      ท่านมีอะไรกับข้าพเจ้าอีกหรือไม่ 

QRX      ท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีกเมื่อใด 

QRY      ความถี่ของข้าพเจ้าเป็นเท่าใด 

QRZ      ใครกำลังเรียกข้าพเจ้าอยู่ 

QTH       สถานที่อยู่ขณะนี้
 QTR      ขอทราบเวลา เวลา 

QSA     ขอทราบความแรงของสัญญาณข้าพเจ้า 

QSB      สัญญานของข้าพเจ้าจางหายหรือ 

QSC      ท่านเป็นเรือบรรทุกสินค้าหรือ 

QSD      การส่งของข้าพเจ้าผิดพลาดหรือไม่ 

QSE      กรุณาบอกตำแหน่งของเรือกู้ภัย 

QSF      ท่านต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ 

QSG      จะให้ส่งโทรเลขครั้งละกี่ฉบับ 

QSH      ท่านสามารถคงอุปกรณ์ D/F ของท่านหรือไม่ 

QSJ      ค่าใช้บริการทั้งหมดเป็นเท่าใด 

QSK      ท่านได้ยินข้าพเจ้าอยู่ระหว่างสัญญานของท่านหรือ 

QSL      ท่านยืนยันได้หรือไม่ 

QSM      กรุณาส่งข้อความซ้ำอีกครั้ง 

QSN      ท่านได้ยินข้าพเจ้าที่ความถี่.....หรือไม่ 

QSO      ท่านติดต่อโดยตรงกับ.....ได้หรือไม่ 

QSP      ช่วยถ่ายทอดข้อความไปยัง....... 

QSQ      ท่านมีแพทย์อยู่บนเรือหรือไม่ 

QSR      จะให้ข้าพเจ้าเรียกซ้ำที่ความถี่นี้อีกหรือ 

QSS      ท่านจะใช้ความถี่อะไรติดต่อกัน 

QSU      จะให้ข้าพเจ้าส่งหรือรับที่ความถี่นี้หรือ 

QSV      จะให้ข้าพเจ้าส่งชุดของ V ที่ความถี่นี้หรือ 

QSW      ขอให้ท่านส่งที่ความถี่นี้ 

QSX      ขอให้ท่านฟัง.......ที่ความความถี่นี้ 

QSY      จะให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนความถี่อื่นหรือ 

QSZ      จะให้ข้าพเจ้าส่งทีละคำหรือทีละกลุ่ม              
 
CONTACT           ขอติดต่อด้วย 

COPY                    การรับข้อความ 

CQ                          ท่านใดรับได้กรุณาตอบด้วย 

DX                         การติดต่อทางไกล 

HARMONIC       บุตร , ธิดา 

LAND LINE        โทรศัพท์ 

 
 MAYDAY            ขอความช่วยเหลือด่วนที่สุด  

OM                         เพื่อนเก่าชาย   ส่วนใหญ่แปลเป็นบิดา 

OL                          เพื่อนเก่าหญิง  ส่วนใหญ่แปลเป็นมารดา 

PORTABLE         สถานีชั่วคราว 

YL                          หญิงสาว 

XYL      ภรรยา 

73           ด้วยความปรารถนาดี  ใช้ทั่วไป 

88           ด้วยความปรารถนาดี  ใช้เมื่อคู่สถานีเป็นหญิงสาวที่คุ้นเคย
 

 

            สิ่งพื้นฐานที่นักวิทยุสมัครเล่นต้องจำให้ได้

            ก็ไม่ง่ายและก็ไม่ยากจนเกินไปครับ ในส่วนของนักวิทยุสมัครเล่นนั้น ขั้นพื้นฐาน เราต้องท่อง A - Z ให้ได้เสียก่อน  แต่การจดจำอาจจะต่างจากการท่อง A - Z ตอนเรียนชั้นอนุบาล หรือประถมหน่อย  ในข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ และองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO) ได้กำหนดวิธีการอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้ในการออกเสียงสัญญาณเรียกขาน คำย่อ และคำต่าง ๆ เพื่อป้องกันความสับสนในการออกเสียงตัวอักษร หรือมีปัญหาด้านภาษาระหว่างกัน ดังนี้ (ส่วนใหญ่ใช้ขานนามเรียกขาน)

พยัญชนะ
 การอ่านออกเสียง
 
A
 Alfa
 AL FAH
 อัลฟ่า
 
B
 Bravo
 BRAH VOH
 บราโว่
 
C
 Charlie
 CHAR LEE OR SHAR LEE
 ชาลี
 
D
 Delta
 DELL THA
 เดลต้า
 
E
 Echo
 ECH OH
 เอ็คโค่
 
F
 Foxtrot
 FOKS TROT
 ฟอกซ์ทรอต
 
G
 Golf
 GOLF
 กอล์ฟ
 
H
 Hotel
 HOH TEL
 โฮเทล
 
I
 India
 IN DEE AH
 อินเดีย
 
J
 Juliett
 JEW LEE ETT
 จูเลียต
 
K
 Kilo
 KEY LOH
 คีโล
 
L
 Lima
 LEE MAH
 ลีม่า
 
M
 Mike
 MIKE
 ไม้ค์
 
N
 November
 NO VEM BER
 โนเวมเบอร์
 
O
 Oscar
 OSS CAH
 ออสก้า
 
P
 Papa
 PAH PAH
 ปาป้า
 
Q
 Quebec
 KEH BECK
 คีเบค
 
R
 Romeo
 ROW ME OH
 โรมิโอ
 
S
 Sierra
 SEE AIR RAH
 เซียร์ร่า
 
T
 Tango
 TANG GO
 แทงโก้
 
U
 Uniform
 YOU NEE FORM OR OO NEE FORM
 ยูนิฟอร์ม
 
V
 Victor
 VIK TAH
 วิคต้า
 
W
 Whiskey
 WISS KEY
 วิสกี้
 
X
 X-ray
 ECKS RAY
 เอ็กซเรย์
 
Y
 Yankee
 YANG KEY
 แยงกี้
 
Z
 Zulu
 ZOO LOO
 ซูลู
Visitors: 43,037