ดาวน์โหลด

* เอกสารขอตั้งสถานีลิ้งค์ กรอกข้อมูลให้ครบ นำส่งสมาคมในพื้นที่จังหวัดนั้น เซ็นรับรอง          และ นำส่งภายใน 7 วัน

* คู่มือวิทยุสื่อสาร

* ConferenceController V1.7

TeamViewer

* EchoLink

* Mini Windos XP for Echolink 10watts

 

 

Visitors: 43,037