ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Conference *10WATTS* Group Thailand

สถานี EchoLink ประจำ Conference *10WATTS*

 
สถานีที่ตั้ง ชื่อสถานี ผู้ดูแล ความถี่ โทนรับ เบอร์โทร
จ.เชียงใหม่  E25GO-L  HS5GLD 145.7750 MHz    
จ.สุโขทัย สวรรคโลก  HS5WPW-L  HS5WPW 145.7750 MHz    
จ.ลำปาง  HS1XPN-L  HS1XPN 145.7375 MHz    
จ.โคราช อ.เมือง  E25BG-L  HS3YXT 145.7750 MHz    
จ.อุดรธานี อ.บ้างดุง  E25CU-L  HS4AID 145.7750 MHz    
จ.อุดรธานี อ.เพ็ญ  HS4NBK-L  HS4NBK 145.7500 MHz    
จ.นครพนม  E25EC-L  HS4KHL 145.7625 MHz    
จ.สกลนคร  E25BR-L  HS4IXB 145.7875 MHz 110.9 Hz  
จ.บุรีรัมย์  E25ES-L  HS3CAG 145.7750 MHz    
จ.อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดมณ์  HS3BKE-L  HS3BKE 145.7875 MHz    
จ.อุบลราชธานี  HS3LF-L  HS3LF 145.7500 MHz 97.5 Hz  
จ.ร้อยเอ็ด โพนทราย  E25EY-L  HS4OJL 145.7375 MHz 94.8 Hz  
จ.หนองคาย  E25EP-L  HS4TVS 145,7875 MHz    
จ.มหาสารคาม เมือง  E25FW-L  HS4OSU 145.7500 MHz 88.5 Hz  
จ.มหาสารคาม พยัคภูมิวิสัย  E25BV-L  HS4VFS 145.7750 MHz 88.5 Hz  
จ.เลย เอราวัณ  E25GD-L  HS4WKB 145.7875 MHz    
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี  E25EA-L  HS4MJX 145.7625 MHz 71.9 Hz  
กรุงเทพฯ ดอนเมือง  HS1QIU-L  HS1QIU 146.2125 MHz    
จ.นครปฐม ศาลายา  HS9AKH-L  HS9AKH 145.7625 MHz 100 Hz  
จ.เพชรบูรณ์ บ้านโตก  HS6SUG-L  HS6SUG 145.7875 MHz    
จเพชรบูรณ์ หล่มสัก  E23IXH-L  E23IXH 145.7750 MHz    
จ.สระบุรี  HS1QCJ-R  HS1QCJ 145.7500 MHz    
จ.ชลบุรี พัทยา  E25CG-L  HS2UUW 145.7750 MHz 103.5 Hz  
จ.ชลบุรี พัทยา  E25FQ-L  E27JAL 145.7625 MHz    
จ.ระยอง ปลวกแดง  E25FS-L  E21ICM 145.7875 MHz 82.5 Hz  
จ.ชลบุรี บ่อวิน  E25GE-L  E25JAH-L 146.2250 MHz    
จ.ประจวบคีรีขันธ์  E25EM-L  HS7QWH 145.7375 MHz    
จ.ชุมพร เมือง  E25BD-L  HS8SDZ 145.7625 MHz    
จ.ชุมพร ขุนกระทิง  E25BC-L  HS8GME 145.7875 MHz    
จ.ชุมพร ท่าแซะ  E25BB-L  E29PEB 145.7500 MHz    
จ.ชุมพร นิคมท่าแซะ  E23DSN-L  E23DSN 145.7750 MHz    
จ.สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา  E29YFB-L  E29YFB 145.7875 MHz    
จ.ระนอง  HS1XPN-L  HS1XPN 145.7750 MHz    
จ.ภูเก็ต หาดป่าตอง  E25EK-L  HS8EEX 145.7875 MHz    
จ.ภูเก็ต หาดราไวย์  E25EJ-L  HS8PQY 145.7375 MHz    
จ.พัทลุง อ.เมือง  E25FT-L  E23QD 145.7750 MHz    
จ.พัทลุง อ.เมือง  E25FT-R  E23QD 145.7375 MHz    
จ.นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่  E25FO-L  E24JAT 145.7375 MHz    
จ.นครศรีธรรมราช สิชล  E25GI-L  E24RDV 145.7500 MHz    
จ.สงขลา อ.หาดใหญ่  E25FI-L  HS8SCI 145.7750 MHz    
จ.สงขลา อ.เมืองสงขลา  E25FU-L  HS9CDQ 145.7375 MHz    
 
 
การกำหนด Custom Proxy ในมือถือ
Proxy ที่จะแนะนำ
password: PUBLIC
Port:443
Host  IP 203.152.222.71
Host  IP 203.152.222.72
Host  IP 203.152.222.73
Host  IP 203.152.222.74
Host  IP 203.152.222.75
Host  IP 203.152.222.76
Host  IP 203.152.222.77
Host  IP 203.152.222.78
หรือไปที่ http://www.echolink.org/proxylist.jsp เลือกเอาเอง เปลี่ยน  Port กับ Host IP เท่านั้นเอง

  ผู้บริหาร

  

เน็ตคอนโทรล *10WATTS*

E21ICM E23IXH E24XEQ E24ZUZ E24JAT E25BNY E29UNC E29XIC 
HS4MJX HS4OSH  HS4UGH HS8XFQ HS8KBD  

 

การจัดการภัยพิบัติ ระบบการแจ้งพิกัดอัตโนมัติ (APRS)

SLOW SCAN TV การติดตามดาวเทียม ECHOLINK

และโปรแกรมผ่านแอนดรอย์ด์

รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร

(E22ULT/KE0HAS)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปการ อ.เมือง จ.นครปฐม 

 

 

 GOOGle Maps

Visitors: 16,790